Online materieel veilingen

Per veiling hebben wij een overzicht van de kavels

Werkwijze Auctiontraq

Hoe gaan wij te werk?

Auctiontraq B.V. is een online veilinghuis dat zich richt op het veilen van roerende goederen, machines en ..

Lees meer